Alois Sečkár

Libertariánská břitva: Nehledejte selhání trhu tam, kde je dostatečným vysvětlením stát.

Tag: Zastupitelstvo

Je cosi shnilého v divadle Branickém

Na včerejším zastupitelstvu MČ Praha 4 se během pravidelných interpelací občanů objevila závažná informace. Vystoupil zástupce herců z Branického divadla  (jméno bohužel zaniklo vlivem špatné akustiky v sále) a přednesl stížnost, podle které jim vedení dluží 680 tisíc korun. Sporná situace zřejmě zamíří k soudu, pokud Praha 4 rychle něco nevymyslí.

Krátce se vyjádřila paní radní pro kulturu Gjuričová a z její odpovědi se zdálo, že o situaci ví, a že také z vedení Branického divadla není nijak zvlášť nadšená. Pan opoziční zastupitel Hroza, člen komise pro kulturu, následně žádal operativní zařazení bodu s informacemi o situaci na pořad jednání, ale nebylo mu vyhověno.

Každopádně je to další podivnost v příběhu divadla rekonstruovaného za peníze městské části, jehož pronájem následně provázely tajnosti vedení a spory vládnoucí koalice s opozicí. Nový nájemce byl loni s patřičnou pompou uveden, dostal krom opraveného divadla i další štědré granty z peněz MČ na provoz a nyní má být výsledkem dluh několika známým hereckým jménům? Doufejme, že má celá věc logické vysvětlení…

Nuda, nuda, výbor pro energetické úspory, šeď

Poslední dobou bývají zastupitelstva Prahy 4 překvapivě krátká (tři a půl hodiny je nečekaný luxus pro nás, co pamatujeme začátky jednání v 10 dopoledne a konce pozdě v noci) a stále méně zajímavá, protože se na ně dostává naprosté minimum sporných bodů.

Opozice sice vždycky nějaké nové body v diskusi o programu nadhodí (tentokrát to byly: vývoj v kauze prodeje pozemků pod dříve privatizovanými domy, studie nové výstavby u Nemocnice Krč, stav zeleně v Praze 4, neexistující on-line přenos ze zastupitelstva a výstavba na Kavčích Horách a v Hodkovičkách), ale žádné z nich nikdy neprojde přes nemilosrdné zdržení se hlasování členů vládnoucí koalice. Jediné alespoň trochu zajímavé body červnového zastupitelstva tak byly schvalování závěrečného účtu za rok 2016 a volba nového tajemníka Výboru pro energetické úspory, což je ovšem spíše kabaret než důležité téma.

Co se týká rozpočtu, nestalo se loni nic moc překvapivého. Praha 4 vyčerpala sotva třetinu investic, které si naplánovala. Průtahy hlásí zejména místní evergreeny jako je koupaliště Lhotka nebo dům pro seniory Hudečkova. Kritika této skutečnosti byla hlavním předmětem celé diskuse. Lépe řečeno obsahem vystoupení jednotlivých opozičních zastupitelů, které zástupci koalice přešli tradičním stoickým mlčením a mluvil za ně pouze zástupce starosty pan Kovářík, který na sebe pravidelně bere roli radničního hromosvodu.

V dalším bodu týkajícím se navýšení základního kapitálu městské společnosti 4-Energetická, kde šlo v podstatě o účetní trik, jak elegantně odepsat nedobytnou pětimilionovou pohledávku Prahy 4 vůči této povedené firmě, jsem očekával diskusi, ale ukázalo se, že už vše podstatné bylo řečeno na minulém jednání a teď už se jenom hlasovalo. Vlastní obsah usnesení prozatím neznám kvůli neschopnosti či neochotě rady zavést zveřejňování materiálů pro zastupitelstvo, ačkoliv jsme o to zkraje roku 2016 žádali. Takto je sice jednání veřejné, ale jako veřejnost nemáte šanci vědět, o čem přesně se jedná a hlasuje. Nezbývá než se to snažit pochopit z diskuse, pokud nějaká vůbec proběhne.

Po rychlé sérii prodejů bytů a pozemků, po taktéž hladkém schválení několika splátkových dohod s neplatiči nájemného, a po bloku interpelací občanů přišlo na řadu divadlo jménem „Výbor pro energetické úspory“. Na různých místech se loajalita potřebných hlasů pro vládnoucí koalici řeší různě. Málokde je však zřízena tak okatě zbytečná trafika jako je tento výbor u nás. Ivo Vaněk, zastupitel v jeho čele, je tzv. uvolněným předsedou, to znamená, že mu za výkon této funkce jde poměrně zajímavý plat. Výstupy výboru jsou přitom dílem legrační, dílem žalostné a z největší části nejsou žádné. Výbor se naposledy sešel 30. srpna 2016 a význam automatizovaného elektrického vozítka na obranu perimetru pro energetickou úsporu městské části je přinejmenším sporný.

Nakonec však zůstalo vše při starém. Po přestávce, o kterou sám sebe požádal pan Kovářík, se sice rozhodla rebelovat ODS a překvapivě podpořila opoziční návrh na zařazení bodu o zrušení tohoto výboru, i tak stále chyběly tři hlasy potřebné pro přijetí. ČSSD navrhovala změnu výboru na komisi, aby tato legrace byla nadále odpovědností rady, a nikoliv celého zastupitelstva, ale nesetkalo se to s pochopením. A nejmenší možná většina 23 hlasů (obvyklá koalice má hlasů 25) schválila jmenování nového tajemníka, takže záslužná (ne)činnost výboru může pokračovat dál.

Na řadu přišel další bod – informace o činnosti výborů.  A už tu byl opět starý známý pan Vaněk a jeho výbor, přičemž debata se tentokrát točila primárně kolem otázky, jestli je nebo není honorárním konzulem sultanátu Omán a co tenhle titul znamená či neznamená. Tento pro laika poučný exkurs do světa diplomacie je zřejmě prvním hmatatelným výsledkem existence výboru.

Červnové jednání zakončila tradiční série interpelací zastupitelů. Byla zmíněna například pokoutná snaha o změnu křižovatky na Spořilově, která zůstala utajena před komisí dopravy a většinou zastupitelů a upozornil na ni až náš někdejší kandidát do zastupitelstva Jan Skalický, stav provozu Branického divadla nebo organizace sekání trávy na obecních pozemcích. Tato část už ale nemá velký praktický význam, protože interpelovaní odpovídají na mikrofon pouze pokud chtějí, u nepříjemných dotazů se mohou uchýlit k písemné odpovědi, o které už většinou nikdy nikdo neslyší.

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

Co můžeš udělat dnes, odlož na září

V úterý 13. června jsem navštívil jednání výboru zastupitelstva magistrátu. Dorazil jsem především kvůli bodu „Prezentace studie projektu Nová Krč“, protože louka před Thomayerovou nemocnicí patří k bezprostřednímu okolí mého bydliště a zajímá mě, co se tam chystá. Z hlediska dopravy v Praze však byly na programu i další zajímavé body – prezentace mediálně přetřásané koncepce úprav v okolí Magistrály od dánského urbanisty Gehla či „Varianty zákazu vjezdu nákladních automobilů  nad 12 m na území Prahy“.

Nakonec však na žádný z nich vůbec nedošlo. Než jsem si po usazení stihl nadepsat stránku v poznámkovém bloku, byl výbor ukončen. Opoziční členové navrhovali zařadit na jednání výboru body týkající se městského (vnitřního) resp. pražského (vnějšího) silničního okruhu. Nebylo jim dostatkem hlasů dalších členů vyhověno, takže následně nezvedli ruku pro program jako celek. A protože chyběli někteří členové koalice, celé jednání skončilo dřív, než vůbec začalo.

Na Novou radnici jsme tak já a několik dalších nadšenců z řad veřejnosti cestovali zbytečně, a stejně tak pozvaní hosté, kteří měli prezentovat své výstupy. Nu což? Nevadí. Další jednání výboru bude přece již 12. září. Doprava v Praze počká. Snad byste za ty peníze nechtěli, aby se zastupitelé přetrhli?

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

To je pilot!

Probíhá jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Hned v prvním bodě je úplně neuvěřitelné. Je projednáván návrh na poskytnutí 950 tisíc dotace Praze 2 na „smart“ projekty. Opozice se ptá na jednoduché otázky: „Kdo bude konečný příjemce dotace? Kdo bude systémy provozovat – městská část nebo soukromá firma? Bude provoz ziskový nebo permanentně dotovaný?“

Místo jednoduchých odpovědí se koaliční zastupitelé (+ ODS, která v Praze 2 vládne) hodinu vymlouvají jako malé děti, kopou kolem sebe a nakonec jsme se nic nedozvěděli. Jenom, že opozice je zlá a nekonstruktivní.

Kdo neslyšel, neuvěří…

„To je pilot!“ je v Praze nové „Sorry jako!“

Radniční ozvěny

Z posledních několika jednání zastupitelstva Prahy 4 se mi nepodařilo v rozumném čase dodat reportáž. Moje novoroční předsevzetí do roku 2017 proto bylo tento nedostatek napravit. Vyrazil jsem tedy ve středu 15. února sledovat dění, ačkoliv navržený program žádné velké drama nesliboval. Skutečně se nakonec jednalo o jedno z nejkratších jednání, hotovo bylo po necelých pěti hodinách – na Prahu 4 dobrý!

Krize v práci mě trochu zdržela, takže jsem na Nuselskou radnici dorazil až kolem 13:20, dvacet minut po ohlášeném začátku. Moc to ale nevadilo, protože teprve začínal první skutečný bod jednání – prodej bytů. Zrovna probíhalo nějaké početní cvičení kolik je 41 plus 4 nebo co, detaily jsem bohužel nepostřehl. Celkově obligátní várka privatizace bytů proběhla bez větších potíží.

Zábava ovšem začala u ostatních majetkových dispozic, tj. zejména prodejů pozemků a nebytových prostor. Z téměř každého z 16 podbodů se stalo drama, kdyby byla vládnoucí koalice obviňována střídavě z neschopnosti a všehoschopnosti.

Hlavní námitky opozice se opakovaně točily kolem následujících výčitek:

  • Není možné „usnadňovat si práci“ a namísto obnovení nájemní smlouvy s dědicem nemovitost rovnou prodávat bez řádného výběrového řízení.
  • Prodávat zanedbané nebytové prostory v majetku MČ není ctnost šetřící peníze, nýbrž ostuda a neschopnost adekvátně se starat o majetek.
  • Dle mínění ČSSD by se „rodinné stříbro“ nemělo privatizovat vůbec, protože MČ potřebuje pronájmem vydělávat peníze.
  • Prodávat do soukromých rukou pozemky, které jsou dle územního plánu zastavitelné, je bez předchozí dohody o budoucí podobě lokality nezodpovědné.
  • Prodávat majetek někomu, kdo je zároveň dlužníkem MČ (a aniž by se vědělo, kolik vlastně dluží) je úplná nehoráznost.

Pochopitelně na všechny argumenty zaznívaly obranné protiargumenty a já bez bližší znalosti problematiky nedovedu případy adekvátně posoudit. Aktivním občanům by pomohlo, kdyby měli materiály, o kterých zastupitelé jednají, také k dispozici. To je však zatím v Praze 4 hudba vzdálené budoucnosti. Mohl jsem tak jen poslouchat a divit se. Přítomné to čas od času vyčerpalo natolik, že si museli dát několik obvyklých přestávek.

Byla to suverénně nejdelší pasáž jednání. Když jsme se jí konečně prokousali, už to šlo zase rychleji. Opozice ještě kritizovala Radu MČ za předložení, za předložení zprávy o činnosti, která nebyla ani zpráva, ani o činnosti, nýbrž jen prostý výčet přijatých usnesení. Z něčeho, co jsem zezadu nepostřehl, vzniklo podezření, že na uzavřená jednání radních docházejí cizí neoprávněné osoby. Jan Petr (TOP 09) si proto vyžádal prezenční listiny ze všech jednání za dva roky zpátky.

U zpráv z výborů pobavil již po několikáté výbor pro energetické úspory, jehož předseda Ivo Vaněk (Tučňák) v rámci své městem placené činnosti vyvíjí autonomní elektromobily pro obranu perimetru. Praktických úsporných výstupů má zatím pomálu, za což ho Alois Těšitel (TOP 09) pochválil, že je příkladně nízkoemisní, protože po něm nezůstane žádná stopa. Nadto jsme se dozvěděli, že výbor je již od 30. srpna paralyzován, protože je jeho tajemník nemocen. Kupodivu se toto vysvětlení nesetkalo s opozičním pochopením.

To byl tedy únor na zastupitelstvu. Další jednání je v plánu zhruba za dva měsíce. Budu se opět hlásit.

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

© 2017 Alois Sečkár

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén