Alois Sečkár

Libertariánská břitva: Nehledejte selhání trhu tam, kde je dostatečným vysvětlením stát.

Tag: Praha 4

Je cosi shnilého v divadle Branickém

Na včerejším zastupitelstvu MČ Praha 4 se během pravidelných interpelací občanů objevila závažná informace. Vystoupil zástupce herců z Branického divadla  (jméno bohužel zaniklo vlivem špatné akustiky v sále) a přednesl stížnost, podle které jim vedení dluží 680 tisíc korun. Sporná situace zřejmě zamíří k soudu, pokud Praha 4 rychle něco nevymyslí.

Krátce se vyjádřila paní radní pro kulturu Gjuričová a z její odpovědi se zdálo, že o situaci ví, a že také z vedení Branického divadla není nijak zvlášť nadšená. Pan opoziční zastupitel Hroza, člen komise pro kulturu, následně žádal operativní zařazení bodu s informacemi o situaci na pořad jednání, ale nebylo mu vyhověno.

Každopádně je to další podivnost v příběhu divadla rekonstruovaného za peníze městské části, jehož pronájem následně provázely tajnosti vedení a spory vládnoucí koalice s opozicí. Nový nájemce byl loni s patřičnou pompou uveden, dostal krom opraveného divadla i další štědré granty z peněz MČ na provoz a nyní má být výsledkem dluh několika známým hereckým jménům? Doufejme, že má celá věc logické vysvětlení…

Sousedský úklid v Michli

S několika kolegy jsme dnes vyrazili na pomoc sousedskému úklidu do Michle. Tentokrát to nebyla velká akce pod hlavičkou Svobodných, jinak ale vše probíhalo jako obyčejně – Praha 4 dodala na naši žádost kontejner a novou várku úklidových pomůcek, my přidali občerstvení a zázemí, dnes i s party stanem Martina Pucherny, aby nám do kávy, čaje, sušenek a vynikajícího moučníku od příznivkyně Anny Paulíny nepršelo. Michelští si přivezli kolečka a další pracovní nástroje. Dělba práce jak má být.

Počasí se od rána příliš netvářilo, nakonec nás však příroda nechala v klidu pracovat. Tam nahoře prostě vždycky nějak poznají, že jde o dobrou věc a nebeské kohoutky včas utáhnou.

Dorazila čtveřice Svobodných (Tomáš Brotánek, Mojmír Mikuláš, Martin Pucherna a já) a sedm statečných místních vedených paní Evou Benešovou. Jako obvykle nebyla nouze o materiál pro sběr. Přestože jsme se pohybovali na malé ploše (vzdušnou čarou max. 300 metrů z konce ulice Ohradní skrz krátkou strž vedle železniční trati, ze které se člověk vyškrábe do ulice Na Záhonech), byl kontejner zanedlouho solidně zaplněn. K volně ležícím předmětům se přidala i spousta koleček se zeminou beznadějně smísenou s odpadky. Michelští sousedé také pořádně prohrabali a prosekali cestu, aby se jim lépe chodilo.

Začínalo se ve dvě, krátce po čtvrté začalo poprchávat, ale hlavní díl práce byl za námi, takže jsme mohli po závěrečné společné fotografii akci v klidu a s pocitem dobře odvedené práce rozpustit. Snad jsme se neviděli naposled, rádi přijedeme pomoct dobré věci znovu.

Fotografie z akce naleznete ZDE a ZDE.

A co vy? Máte ve svém okolí také zelená místa, která hyzdí odpadky? Chtěli byste s tím něco udělat, ale nevíte, jak na to? Dejte nám vědět. Pomůžeme i vám. Napište na seckar@svobodni.cz nebo se s námi spojte přes naše Facebookové stránky.

#muzeme mít čistou Prahu 4

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

Rozvojové novinky

Tentokrát jsem komisi rozvoje nestihl od začátku. Čas 16:00 bohužel není příznivý pracujícím, ačkoliv chápu, že povaha jednání a obvyklé množství nových stavebních záměrů si žádá začít včas. Jako obvykle bylo v jednacím sále, kde se schází také zastupitelstvo, celkem plno. O tuto komisi je pravidelně největší zájem, protože právě zde se mohou občané seznámit s chystanými projekty výstavby a říct k nim nahlas své připomínky.

Dorazil jsem asi po deseti minutách a už se nějakou chvíli probíral bod číslo dvě. Troufám si proto hádat, že úvodní Polyfunkční objekt Bělehradská byl odložen pro nepřítomnost prezentujícího. Druhý bod v pořadí byl nazván Výstavba bytů a parku u Botiče, ul. Michelská. To hlavní, tedy developerskou a architektonickou vizi z úst autora jsem propásl, pochytil jsem však, že jde o vcelku střízlivý záměr v prostoru Michelského Dvora, který se u jinak přísné komise setkal s pozitivním přijetím. Výhodou pro okolí by měl být nově vybudovaný park umožňující pěší průchod nyní uzavřeným územím, a dokonce je slibován pokles pohybu vozidel oproti dnešnímu stavu. Námitky sice byly, ale spíše technického rázu. Podle názoru komise je třeba řešit návaznost na vedlejší Domov Sue Ryder a jejich rozvojové plány, nebylo správně dořešeno dopravní napojení do ulice Michelská a příliš se nelíbilo provedení jedné z budov. Vše bylo doporučeno k dopracování a projekt tak uvidíme znovu.

O poznání horší „nápad“ dostali zpracovatelé následující prezentace Přestavba části obchodního centra Novodvorská. Název je poněkud zavádějící – nejde o ono Obchodní centrum s velkým „O“, nýbrž o prostor mezi ulicemi Novodvorská a Jílovská, kde je Albert, pobočka pošty 418, další obchody, a samozřejmě KC Novodvorská. Prezentovaný návrh spočíval v nastavení dalších 10+ nadzemních pater na stávající dvoupatrový objekt, který by se tyčil podobě dvou věží zhruba nad stávajícím pěším průchodem do Jílovské. Celý komplex by měl 123 bytů a vybudováno by bylo 142 nových parkovacích míst, částečně v podzemí, částečně na povrchu. Přítomný zástupce SVJ z přilehlého paneláku, který by se nyní přes ulici díval přímo do oken nové stavby, přednesl jednoznačný nesouhlas všech obyvatel a kategoricky odmítavý postoj zaujala i celá komise. Sídliště Novodvorská je považováno za architektonický celek, do kterého podle členů komise nelze selektivně zasahovat na jednom místě a zde zásadním způsobem zahušťovat výstavbu.

Následoval parkovací dům v ul. Chýnovská x Novodvorská. O jeho vybudování má provozovatel zdejších vysokých budov DC Rezidence. Měl by vzniknout na ploše současného pozemního parkoviště, zvýšit jeho kapacitu plus nahradit další parkovací místa, která zaniknou v souvislosti s výstavbou metra D Nové Dvory, která bude nedaleko odsud probíhat. Kapacita parkovacího domu by měla být 310 míst v sedmi patrech, oproti současnosti nárůst o cca 100. Autoři připomněli soulad s Územním plánem vč. toho, že zachovávají, resp. obnovují pruh zeleně, se kterým se v plánu počítá. Komise souhlasila s tímto záměrem bez výhrad, pouze pan zástupce starosty Kovářík upozornil na souvislosti s plánovanou výstavbou metra a odkázal prezentující na magistrát, aby své plány sladili s tím, co pro lokalitu Nové Dvory chystá Praha.

Podle zájmu přítomné veřejnosti šlo neomylně poznat, že pátý bod programu Bytové domy Braník – Mezivrší je klíčovou událostí dne. Developer se snaží do zářezu, kterým ulice Mezivrší spadá ze Zeleného pruhu dolů do Braníka, napěchovat maximum, co mu Pražské stavební předpisy a Územní plán údajně dovolují. Prý jde o poloviční projekt oproti tomu, co bylo navrhováno (a zamítnuto) dříve. Vychází to na zhruba 90 bytů a podobný počet parkovacích stání v pěti nadzemních objektech o 2-6 patrech. Má se zachovat stávající zeleň a průchody pro pěší. Členové komise byli skeptičtější. Paní předsedkyně Eismannová měla za to, že nové stavby nesplní podmínky světlosti, pan Slanina zkritizoval nesmyslnost předpisové klauzule o cca jednom parkovacím stání na jeden byt, protože praktická zkušenost říká, že aut v jedné rodině je v průměru víc. S ohledem na již dnes napjatou situaci s parkováním a vůbec s průjezdem ulicí Mezivrší je to poukaz na budoucí prohlubování dopravních problémů. A pan Kovářík neváhal rovnou říct „NE“ s tím, že není o čem diskutovat, jelikož druhá strana stejně nediskutuje. Pan Bodenlos se zeptal, kdo vůbec pánům architektům poradil, aby svůj záměr přišli prezentovat na komisi, když jim mohlo být jasné, že komise nemůže s něčím takovým souhlasit. Hlasitá a rázná kritika se na návrh snesla i z řad přítomné veřejnosti a komise s ním pak podle očekávání vyslovila jednoznačný nesouhlas.

To bylo také to poslední, čeho jsem byl svědkem, neboť jsem se musel v 17:45 zvednout a přesunout na jinou schůzi. O zbylé tři body jednání jsem tak přišel, ale i tak jsem viděl a slyšel leccos. Příští jednání Komise územního rozvoje a výstavby je v plánu začátkem října.

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

Prázninová komise rozvoje

Politika nejen v Praze 4 se všeobecně uložila k letnímu spánku. Politici se různě rekreují, například trajdáním po festivalech. Pondělní jednání Komise územního rozvoje a výstavby tak bylo v těchto dnech široko daleko jediným. Podobně zástupce starosty pan Zdeněk Kovářík byl široko daleko jediným aktivním členem devítičlenné Rady. Sešlo se však pět ze sedmi členů komise, takže se mohlo pracovat.

Komise se držela avizovaného programu. První z hostů prezentoval plán na výstavbu v Nuslích, v trojúhelníku tvořeném ulicemi Ctiradova, Otakarova a železniční tratí, která odděluje Prahu 4 od Prahy 10. Je to nepěkná prázdná plocha obehnaná zdí a sousedící s činžovní výstavbou, takže k zastavění vcelku vhodná. Občany však příliš nenadchla „moderní“ stavba s množstvím skla a laděná do černé barvy, která vůbec nekoresponduje s okolím. Komisi se zase nelíbila výška, která by přesáhla úroveň vedlejších střech. Architekt si sice stál za svým, ale i tak by komise měla v pozměněné podobě vidět projekt znovu někdy příště.

Druhý bod se týkal nového domu v Bělehradské, který má celý stát na území Prahy 2, ale Prahy 4 se týká skrze přístupovou komunikaci a napojení na inženýrské sítě. Mě se celkem líbil, ale komise shledala nedostatky v předložených podkladech (nejasnosti byly například v popsaném způsobu využívání) a doporučila ještě jejich dopracování.

Pak přišel na řadu neortodoxní nápad na třípatrový „office building“, který by měl vyrůst na Pražského povstání, na rohu ulic Na Pankráci a Děkanská vinice, kde by se jako ovál obtočil okolo stávajícího průduchu z metra. Nápady architektů však velmi rázně utnul zástupce starosty Kovářík a vysvětlil jim, že Praha 4 v tomto místě žádnou výstavbu nepodpoří, naopak chce v rámci budoucí rekonstrukce, kdy se plánuje i přesun tramvaje blíže metru, rozšířit nedostačující prostor pro pěší. Předsedkyně komise paní Eismannová navíc upozornila, že návrh domů vůbec nerespektuje existující uliční čáru. Stanovisko komise pak bylo jednohlasně zamítavé.

Nedočkali jsme se projektu viladomu v ulici Ohnivcova v Hodkovičkách, předkladatel bod sám stáhl. K následné prezentaci rekonstrukce rodinného domu v Braníku neměl nikdo žádné námitky a mohlo se přejít ke zlatému hřebu odpoledne.

Tím byl plánovaný komplex Rezidence Park Kavčí Hory, vděčné téma opozice, která se ho opakovaně neúspěšně pokoušela dostat na program zastupitelstva. Mezitím se ukázalo, že bohorovná Rada byla developerem jaksi obejita. Central Group jednak neplní věci, ke kterým se zavázal v dohodě s Prahou 4 (dle slov zástupce starosty), za druhé pokoutně rozjel 28. června řízení EIA na první etapu stavby. 18. červenec, druhý den po jednání komise, byl poslední den, kdy bylo možné zaslat připomínky. Jelikož vedení radnice nevyhovělo peticím občanů a nevydalo dosud žádné zamítavé stanovisko, hasila to nyní komise na poslední chvíli. Váhu usnesení však poněkud sníží skutečnost, že nejde o rozhodnutí kompetentního orgánu městské části, ale pouze o názor poradní komise, byť pan Kovářík přislíbil připojit podpis jménem Prahy 4.

Opoziční zastupitel pan Filip Vácha připomněl, že Rada dostala za úkol nechat projekt znovu projednat v komisi, což se vůbec nestalo. Nějakou dobu se pak také omílala možná reakce UNESCO, pokud by na Pankráci měly vyrůst další mrakodrapy, které údajně naruší historické panorama Prahy. Výsledkem jednání je vyslovený jednoznačný nesouhlas a soupis kritických připomínek. Otázkou zůstává, co bude dál?

V dalším programu ještě občané upozornili na zajímavý fenomén vzdušných vírů, které se objevují okolo nově postavené V-Tower na Pankrácké pláni. A obyvatelé Jiráskovy čtvrti přišli s peticí za zachování charakteru vilové zástavby jejich bydliště. Po dvou a půl hodinách bylo jednání ukončeno.

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

Nuda, nuda, výbor pro energetické úspory, šeď

Poslední dobou bývají zastupitelstva Prahy 4 překvapivě krátká (tři a půl hodiny je nečekaný luxus pro nás, co pamatujeme začátky jednání v 10 dopoledne a konce pozdě v noci) a stále méně zajímavá, protože se na ně dostává naprosté minimum sporných bodů.

Opozice sice vždycky nějaké nové body v diskusi o programu nadhodí (tentokrát to byly: vývoj v kauze prodeje pozemků pod dříve privatizovanými domy, studie nové výstavby u Nemocnice Krč, stav zeleně v Praze 4, neexistující on-line přenos ze zastupitelstva a výstavba na Kavčích Horách a v Hodkovičkách), ale žádné z nich nikdy neprojde přes nemilosrdné zdržení se hlasování členů vládnoucí koalice. Jediné alespoň trochu zajímavé body červnového zastupitelstva tak byly schvalování závěrečného účtu za rok 2016 a volba nového tajemníka Výboru pro energetické úspory, což je ovšem spíše kabaret než důležité téma.

Co se týká rozpočtu, nestalo se loni nic moc překvapivého. Praha 4 vyčerpala sotva třetinu investic, které si naplánovala. Průtahy hlásí zejména místní evergreeny jako je koupaliště Lhotka nebo dům pro seniory Hudečkova. Kritika této skutečnosti byla hlavním předmětem celé diskuse. Lépe řečeno obsahem vystoupení jednotlivých opozičních zastupitelů, které zástupci koalice přešli tradičním stoickým mlčením a mluvil za ně pouze zástupce starosty pan Kovářík, který na sebe pravidelně bere roli radničního hromosvodu.

V dalším bodu týkajícím se navýšení základního kapitálu městské společnosti 4-Energetická, kde šlo v podstatě o účetní trik, jak elegantně odepsat nedobytnou pětimilionovou pohledávku Prahy 4 vůči této povedené firmě, jsem očekával diskusi, ale ukázalo se, že už vše podstatné bylo řečeno na minulém jednání a teď už se jenom hlasovalo. Vlastní obsah usnesení prozatím neznám kvůli neschopnosti či neochotě rady zavést zveřejňování materiálů pro zastupitelstvo, ačkoliv jsme o to zkraje roku 2016 žádali. Takto je sice jednání veřejné, ale jako veřejnost nemáte šanci vědět, o čem přesně se jedná a hlasuje. Nezbývá než se to snažit pochopit z diskuse, pokud nějaká vůbec proběhne.

Po rychlé sérii prodejů bytů a pozemků, po taktéž hladkém schválení několika splátkových dohod s neplatiči nájemného, a po bloku interpelací občanů přišlo na řadu divadlo jménem „Výbor pro energetické úspory“. Na různých místech se loajalita potřebných hlasů pro vládnoucí koalici řeší různě. Málokde je však zřízena tak okatě zbytečná trafika jako je tento výbor u nás. Ivo Vaněk, zastupitel v jeho čele, je tzv. uvolněným předsedou, to znamená, že mu za výkon této funkce jde poměrně zajímavý plat. Výstupy výboru jsou přitom dílem legrační, dílem žalostné a z největší části nejsou žádné. Výbor se naposledy sešel 30. srpna 2016 a význam automatizovaného elektrického vozítka na obranu perimetru pro energetickou úsporu městské části je přinejmenším sporný.

Nakonec však zůstalo vše při starém. Po přestávce, o kterou sám sebe požádal pan Kovářík, se sice rozhodla rebelovat ODS a překvapivě podpořila opoziční návrh na zařazení bodu o zrušení tohoto výboru, i tak stále chyběly tři hlasy potřebné pro přijetí. ČSSD navrhovala změnu výboru na komisi, aby tato legrace byla nadále odpovědností rady, a nikoliv celého zastupitelstva, ale nesetkalo se to s pochopením. A nejmenší možná většina 23 hlasů (obvyklá koalice má hlasů 25) schválila jmenování nového tajemníka, takže záslužná (ne)činnost výboru může pokračovat dál.

Na řadu přišel další bod – informace o činnosti výborů.  A už tu byl opět starý známý pan Vaněk a jeho výbor, přičemž debata se tentokrát točila primárně kolem otázky, jestli je nebo není honorárním konzulem sultanátu Omán a co tenhle titul znamená či neznamená. Tento pro laika poučný exkurs do světa diplomacie je zřejmě prvním hmatatelným výsledkem existence výboru.

Červnové jednání zakončila tradiční série interpelací zastupitelů. Byla zmíněna například pokoutná snaha o změnu křižovatky na Spořilově, která zůstala utajena před komisí dopravy a většinou zastupitelů a upozornil na ni až náš někdejší kandidát do zastupitelstva Jan Skalický, stav provozu Branického divadla nebo organizace sekání trávy na obecních pozemcích. Tato část už ale nemá velký praktický význam, protože interpelovaní odpovídají na mikrofon pouze pokud chtějí, u nepříjemných dotazů se mohou uchýlit k písemné odpovědi, o které už většinou nikdy nikdo neslyší.

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

Připomínky k EIA pro okruh 511

Vážení,

jménem pobočky Svobodných Praha 4 zasílám naše stanovisko ke zveřejněné dokumentaci k záměru MZP472 – Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1.

Tato stavba se nenachází na území Městské Části Praha 4, má však pro MČ zásadní význam, neboť tranzitní doprava, která nemůže být odvedena dosud neexistující dálniční stavbou 511, projíždí po komunikacích 5. květnaSpořilovská a Jižní spojka, čímž zatěžuje zejména oblast Spořilova hlukem a emisemi. Kapacita těchto komunikací navíc mnohdy nestačí dopravní poptávce, což problém dále zhoršuje.

Pro dopravní situaci v Praze nejen v naší MČ je v dlouhodobém horizontu naprosto nezbytné, aby velký dálniční okruh kolem Prahy existoval v celé délce. Navržená varianta je logickým propojením již existujících úseků vedená v rámci možností co možná nejdál od obytné zástavby.

Rozumíme obavám obyvatel nejbližších obcí z nárůstu hluku a emisí. Tisíce obyvatel Prahy 4 jsou však nyní každý den také konfrontovány s intenzivní dopravou, která je jejím oknům mnohem blíž, a možnosti realizace protihlukových opatření jsou zde v sevřené městské zástavbě mnohem omezenější. Toto je šance na výrazné zlepšení kvality jejich života, aniž by byla kriticky dotčena práva obyvatel obcí v okolí stavby 511. Navrhovaná protihluková opatření, budou-li realizována v navrhovaném rozsahu, což automaticky předpokládáme, jsou luxusem, o jakém se lidem na Spořilově může nechat pouze zdát.

Uvědomujeme si, že nejsa dostatečně znalí konkrétních místních poměrů, nemůžeme zabíhat do detailů navrhovaného řešení a posuzovat jejich vhodnost či nevhodnost. Naše stanovisko k realizaci záměru MZP472 je však celkově jednoznačně pozitivní. Věříme, že dílčí sporná místa lze ještě dále projednat a vylepšit, aby výsledek lépe vyšel vstříc potřebám místních občanů, stavba jako celek by však měla být posvěcena k realizaci, nikoliv opět odsouvána do ad acta.

Naše připomínky lze shrnout do následujících pěti bodů:

  1. Stavba 511 je důležitou součástí strategického řešení dopravy v Praze a její realizace nezbytným opatřením ke zlepšení situace obyvatel (nejen) MČ Praha 4.
  2. Kladně přijímáme koncept, který počítá s dostatečným množstvím protihlukových bariér, resp. vedením valu podél vozovky nebo zářezu vozovky do hloubky a výsadby nové izolační zeleně.
  3. Každé mimoúrovňové křížení, které je vedeno v okolí obcí nebo městských částí by mělo počítat s připojením tak, aby nevznikly sporné situace jako v případech nenapojení Prahy-Libuš a Prahy 12 na úseku 513. Zde dochází k paradoxní situaci – místní obyvatelé musí kvůli napojení okruh jet do sousední Prahy-Zbraslav a svou dopravní intenzitou zbytečně zatěžují místní komunikace.
  4. Celá stavba by měla proběhnout celistvě a ve zrychleném tempu. Dílčí opravy nebo nápravy mohou být realizovány v průběhu stavby nebo poté.
  5. Je třeba vzít v potaz rychlost nové výstavby obydlených částí, kdy se pomalu zaplňuje koridor, kudy je stavba vedena. Čím později bude stavba dokončena, tím více zbytečných průtahů a konfliktů s majiteli novostaveb v blízkosti může vzniknout.

Děkujeme za jejich zpracování v rámci probíhajícího řízení.

S pozdravem,

Ing. Alois Sečkár
Koordinátor pobočky Praha 4

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

Jak se uklízelo u Labutě

Již po sedmé vyrazili Svobodní uklízet Prahu 4. V sobotu 8. dubna jsme s pomocí dobrovolníků udělali pořádek v Michelském lese v okolí rybníka Labuť.
[Fotogalerie | Video]

Když Svobodní uklízejí Prahu 4, tak je vždycky hezky. Tradice nebyla porušena ani v sobotu 8. dubna odpoledne, když začal Velký úklid Michelského lesa u rybníka Labuť v Krči. Sice byly znát stopy pátečního deště, ale počasí nemohlo nikoho odradit.

První dobrovolníci také začali přicházet ještě dříve, než jsme stihli pořádně rozbít náš základní tábor. Dorazili jak naši členové, tak zájemci registrovaní přes web Ukliďme Česko, i lidé, které oslovily naše plakáty v okolí, ačkoliv jich někdo většinu úspěšně strhal (zřejmě si chtěl vyzkoušet úklid ještě předtím, než doopravdy začne).

Pak už to šlo jako obvykle ráz na ráz – každý nafasoval rukavice a pytle a vyrazil na odpadky. Úlovky plnily přistavený kontejner a za tři hodiny jsme měli hotovo. Svobodných nejen z Prahy 4 se nás na místě prostřídalo deset, dobrovolníků z řad veřejnosti zhruba stejně. Na to, že zájemci o úklid mohli vyrazit na desítky jiných souběžně konaných akcí po celé Praze, je to jednoznačně úspěch. A všem patří velký dík za mimořádné úsilí, s jakým se zapojili.

Úspěchem skončil jako vždy i samotný hon na odpadky. Jako vždy jsme se obávali, že v okolí nebude co sbírat a vymýšleli náhradní varianty, kam vyrazit (ve hře bylo okolí autobusové zastávky Nemocnice Krč). A jako vždy se však obavy ukázaly liché, odpadků bylo dost a ještě zbylo (a u nemocnice budeme muset uklidit jindy). Jediné, co nám tentokrát chybí, je závěrečné společné foto u plného kontejneru. Ale uklidit u Labutě se povedlo, a to je to hlavní.

Už začínáme spřádat plány na další podobnou akci. Sledujte náš newsletter, kde se včas dozvíte podrobnosti.

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

Tramvaje na magistrále a jiné horory

V pondělí komise územního rozvoje a ve středu rada MČ Praha 4 svorně odmítly šílenou studii IPR na rekonstrukci ulic Táborská/Na Pankráci/Na Veselí/Soudní a přilehlého okolí. Boj však teprve začíná.

Všechny trumfy totiž drží v rukou magistrát, jehož představitelé 10dokument bezmyšlenkovitě odkývali minulý týden. Svorně bez znalosti lokality a pravděpodobně nepolíbení obsahem samotného materiálu (protože zákonodárci přece nemůžou všechny předklady stíhat číst, vraťte se na zem) schválili popravu okolí Táborské, zdejších obyvatel a všech, kteří budou mít tu smůlu, že budou okolo projíždět. Co se před rokem zdálo jen jako zlý sen, nyní hrozí být realitou.

Cílem rekonstrukce je zeleně humanizovat město. To je totiž pro lidi a ne pro auta, kdybyste to nevěděli. Takže široké chodníky, po kterých se bude dobře korzovat, zahrádky kaváren (za které se bude draze platit nájem) a desítky výloh obchodů (každý pěkně s poctivým EET, aby se nekradlo). Obyvatelé Prahy 4 nečekají na nic jiného, než že v téhle oáze moderního urbanismu budou trávit svůj volný čas, kterého má každý nazbyt stejně jako aktivisti z neziskovek, kterým se tyto fantasmagorie rodí v hlavách.

Auta budou muset samozřejmě ustoupit, proto v Táborské ubydou parkovací místa, ačkoliv jich je už dnes málo. To by mělo donutit nezodpovědné majitele vozidel se jich zbavit. Ve městě přece nikdo auto nepotřebuje. Všichni jste mladí, krásní a zdraví a všude pohodlně dojdete pěšky nebo v nejhorším dojedete MHD. Proto mohou z Táborské zmizet odbočovací pruhy před křižovatkami a vůbec i samostatné pruhy pro automobily, které lze bez problémů přesunout na tramvajové těleso.

Výsledkem pochopitelně bude totální dopravní kolaps, protože auta z ulic zázračně nezmizí, obzvlášť ne na jediné kapacitní dopravní spojnici „horních“ a „dolních“ Nuslí. Část vozidel začne hledat alternativní trasy, jistě k velké potěše obyvatel přilehlých ulic, většina kvůli nedostatku jiných možností zůstane viset v nekonečných kolonách. To je plán takzvaných ekologistů pro občany Prahy 4 – zácpy, hluk a zvýšené emise.

Ostrouhají přitom i ti, kteří poslechnou zelené a přesednou do MHD – na společné trase budou logicky svorně stát nejen auta, ale i autobusy a tramvaje. Na zásobování obchodů, které mají na nově zřízené pěší zóně vzniknout, můžeme rovnou také zapomenout, protože kde asi zásobovací dodávky zastaví? A co je vůbec nejhorší a co hraničí s obecným ohrožením je zablokovaní vozidel záchranářů. Řidiči jsou většinou ochotní a houkajícím autům uhýbají, jenže kam?

Také okolí Pražského povstání se má na co těšit. Je zde slíbená nová tramvajová zastávka přímo u metra s lepším přestupem. To by bylo krásné, kdyby ovšem nově vytvořené zúžení a přechody nehrozily totálně zablokovat všechny přilehlé ulice – Na Pankráci, Táborskou, Lomnického, Děkanskou vinici a sjezd z magistrály. IPR totiž blahosklonně ignoruje výsledky měření intenzity dopravy od TSK a zřejmě opravdu věří, že se auta vypaří, když se jim naklade do cesty dostatek překážek. Aby toho nebylo málo, vymysleli si mocipáni, že zruší možnost aut otočit se na Děkanské vinici ještě před křižovatkou a odjet po vysazení pasažéra na metru zpátky směr Kavčí hory. To znamená v budoucnosti zbytečné stovky metrů pro auta navíc. A k dovršení všeho z návrhu zmizelo stanoviště autobusů, v dnešní době jediná možnost, odkud v případě potřeby vést náhradní autobusovou dopravu za metro X-C, je-li vyloučen úsek Pražského povstání – Florenc. Opět tedy budou návrhem biti i ti, kteří se spolehnou na zelené rady, že mají přesednout na MHD.

Ulici Na Pankráci dále do budoucna hrozí dramatický úbytek parkovacích míst související s plánem protáhnout tramvajovou trať nyní odbočující pod magistrálu do ulice Na Veselí až na Pankrác a Budějovickou. To ovšem není předmětem této studie, přestože se zde s touto variantou celkem napevno do budoucna počítá, proto se mohou autoři chlubit, že jim krásně vychází celková bilance parkování. Neplatí to ovšem v dílčích lokalitách jako je například spodek Táborské v okolí radnice, kde naopak mnoho míst ubude a „kompenzováno“ to má být zřízením asi 50 nových v okolí Vrchního soudu. Zda to místní obyvatele uspokojí, posuďte sami.

Zlatým hřebem celé studie je akt čirého dopravního terorismu v podobě zasypání podjezdů pod magistrálou v Táborské a Na Veselí, nahrazení úrovňovým křížením a přidání celé řady pěších přechodů přes 5. května. Co to udělá s dopravou, která se už dnes ráno pěkně zahušťuje, snad není potřeba nikomu se zdravým rozumem vysvětlovat. Opět totální dopravní kolaps, více hluku a více emisí pro místní obyvatele. Auta z magistrály prostě nezmizí pouze proto, že si to zelení soudruzi řekli. Pokud by se měla „humanizovat“, musí být napřed nabídnuty dopravní alternativy. Částečně by to mohla být Jižní spojka a tunely na levém břehu Vltavy, jenže tam zase dělají titíž lidé všechno pro to, aby se tam řidičům špatně vjíždělo a neměli pak kam vyjet. Navíc se ukazuje (přestože Praha ani IPR nemají žádný tým, který by se dopravě odborně věnoval), že většina aut jedoucích po magistrále není tranzit, nýbrž končí v oblasti centra. Tedy šance na jejich odklon jinam je mizivá. Leda do vedlejších uliček, které pro to na rozdíl od 5. května nejsou určeny. Jediné štěstí v neštěstí je, že toto je až poslední fáze několikaleté rekonstrukce. Napřed přijdou na řadu lahůdky předestřené dříve.

Přeju vedení Prahy 4 hodně sil a štěstí v boji proti nesmyslným návrhům magistrátu. Chci věřit, že nejde o záměr naší městskou část poškodit, ale pouze o diletantství vedoucích představitelů hlavního města. A nám občanům šťastnou ruku při volbách příští rok, aby se nám povedlo vyměnit garnituru, která Prahu dílem nechává chátrat, dílem pokoutně rozkrádá a dílem vyloženě sabotuje.

Vyšlo na blog iDnes.

Svobodní podporují stávku živnostníků

Od 1. března přibudou další stovky „sprostých podezřelých“ podnikatelů a živnostníků, kteří budou muset za své vlastní peníze prokazovat nepřátelskému státu svou nevinu. Startuje druhá vlna EET. Svobodní organizují a podporují protest proti této likvidační zvůli.

Protože není cílem podnikatele dorazit ve chvíli, kdy už mají i tak kvůli vládě starostí nad hlavu, zvolili jsme pasivní formu protestu – leták do výlohy a symbolický tříminutový protest ve středu v pravé poledne.

Svobodní v Praze 4 utvořili tři kontaktní týmy a obešli alespoň část zdejších mnoha provozoven s připravenými plakáty a dalšími materiály, aby o ní dali vědět i těm, kdo nemají čas sledovat internet a sociální sítě. Akce byla velmi úspěšná, reakce převážně pozitivní. Zástupy těch, kteří se těší na údajné „narovnání podnikatelského prostředí“, jsme ve skutečném světě nějak nepotkali.

Více se dozvíte na http://stavka.svobodni.cz/, kde si můžete také stáhnout a vytisknout plakát, pokud se chcete k akci připojit a podpořit ji. ZDE si můžete prohlédnout několik fotografií z Prahy 4, kde majitelé s vyvěšením plakátu neváhali.

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

Radniční ozvěny

Z posledních několika jednání zastupitelstva Prahy 4 se mi nepodařilo v rozumném čase dodat reportáž. Moje novoroční předsevzetí do roku 2017 proto bylo tento nedostatek napravit. Vyrazil jsem tedy ve středu 15. února sledovat dění, ačkoliv navržený program žádné velké drama nesliboval. Skutečně se nakonec jednalo o jedno z nejkratších jednání, hotovo bylo po necelých pěti hodinách – na Prahu 4 dobrý!

Krize v práci mě trochu zdržela, takže jsem na Nuselskou radnici dorazil až kolem 13:20, dvacet minut po ohlášeném začátku. Moc to ale nevadilo, protože teprve začínal první skutečný bod jednání – prodej bytů. Zrovna probíhalo nějaké početní cvičení kolik je 41 plus 4 nebo co, detaily jsem bohužel nepostřehl. Celkově obligátní várka privatizace bytů proběhla bez větších potíží.

Zábava ovšem začala u ostatních majetkových dispozic, tj. zejména prodejů pozemků a nebytových prostor. Z téměř každého z 16 podbodů se stalo drama, kdyby byla vládnoucí koalice obviňována střídavě z neschopnosti a všehoschopnosti.

Hlavní námitky opozice se opakovaně točily kolem následujících výčitek:

  • Není možné „usnadňovat si práci“ a namísto obnovení nájemní smlouvy s dědicem nemovitost rovnou prodávat bez řádného výběrového řízení.
  • Prodávat zanedbané nebytové prostory v majetku MČ není ctnost šetřící peníze, nýbrž ostuda a neschopnost adekvátně se starat o majetek.
  • Dle mínění ČSSD by se „rodinné stříbro“ nemělo privatizovat vůbec, protože MČ potřebuje pronájmem vydělávat peníze.
  • Prodávat do soukromých rukou pozemky, které jsou dle územního plánu zastavitelné, je bez předchozí dohody o budoucí podobě lokality nezodpovědné.
  • Prodávat majetek někomu, kdo je zároveň dlužníkem MČ (a aniž by se vědělo, kolik vlastně dluží) je úplná nehoráznost.

Pochopitelně na všechny argumenty zaznívaly obranné protiargumenty a já bez bližší znalosti problematiky nedovedu případy adekvátně posoudit. Aktivním občanům by pomohlo, kdyby měli materiály, o kterých zastupitelé jednají, také k dispozici. To je však zatím v Praze 4 hudba vzdálené budoucnosti. Mohl jsem tak jen poslouchat a divit se. Přítomné to čas od času vyčerpalo natolik, že si museli dát několik obvyklých přestávek.

Byla to suverénně nejdelší pasáž jednání. Když jsme se jí konečně prokousali, už to šlo zase rychleji. Opozice ještě kritizovala Radu MČ za předložení, za předložení zprávy o činnosti, která nebyla ani zpráva, ani o činnosti, nýbrž jen prostý výčet přijatých usnesení. Z něčeho, co jsem zezadu nepostřehl, vzniklo podezření, že na uzavřená jednání radních docházejí cizí neoprávněné osoby. Jan Petr (TOP 09) si proto vyžádal prezenční listiny ze všech jednání za dva roky zpátky.

U zpráv z výborů pobavil již po několikáté výbor pro energetické úspory, jehož předseda Ivo Vaněk (Tučňák) v rámci své městem placené činnosti vyvíjí autonomní elektromobily pro obranu perimetru. Praktických úsporných výstupů má zatím pomálu, za což ho Alois Těšitel (TOP 09) pochválil, že je příkladně nízkoemisní, protože po něm nezůstane žádná stopa. Nadto jsme se dozvěděli, že výbor je již od 30. srpna paralyzován, protože je jeho tajemník nemocen. Kupodivu se toto vysvětlení nesetkalo s opozičním pochopením.

To byl tedy únor na zastupitelstvu. Další jednání je v plánu zhruba za dva měsíce. Budu se opět hlásit.

Vyšlo na webu Svobodní Praha 4.

© 2017 Alois Sečkár

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén