-> Deník politika

28. 05. 2017
Poté, co jsem zapsal baseballový zápas na Kotlářce v Praze 6, zastavili jsme se s tátou napřed krátce v Krči na sousedském jarmarku a poté jsme vyrazili do Kolovrat na akci tamních Svobodných. Sice jsme tam přijeli až navečer, kdy už se chýlila ke konci, ale aspoň jsme si popovídali. A já si mohl vyzkoušet střelbu z kuše. Táta to zkusil taky, přestřelil terč a ztratil pánovi šipku 🙂

27. 05. 2017
Jednání Republikového výboru Svobodných. Výbor bohužel po 2,5 hodinách ztratil usnášeníschopnost, takže se vlastně po politické rozpravě stihly pouze formálně schválit čelní pozice kandidátek vzešlé ze stranických primárek. Je to poněkud smutné, že někteří členové moc nezvládají ani ty malé nároky, které na ně tato vnitrostranická funkce klade…

26. 05. 2017
S tátou jsme se zastavili na Svátku sousedů v Café Start na sídlišti Krč. Přinesli jsme maso a uzeniny na grill – něco jsem si dal, potkal známé tváře vč. několika zastupitelských, ale nakonec jsem se nijak zvlášť dlouho nezdržel a místo toho vyrazil za mámou na večerní procházku s našim psem.

25. 05. 2017
Rozeslán newsletter Svobodných Praha 4 – čtvrté letošní číslo.

24. 05. 2017
Měl jsem v plánu dorazit na diskusi s občany ohledně veřejných prostranství v okolí Budějovické, ale nemoc mi v tom zabránila. Tak jsem aspoň z domova úřadoval a sepisoval, co bylo potřeba sepsat a pustit do světa.

22. 05. 2017
S pomocí komentářů od kolegy Josefa Novotného jsem přes víkend na poslední chvíli sesmolil stanovisko k EIA na stavbu úseku pražského okruhu 511 D1 – Běchovice a jménem Svobodných Praha 4 podal.

15. 05. 2017
Byl jsem se podívat na Nuselské radnici na jednání Komise pro územní rozvoj. Probíraly se např. nápady na výstavbu v Ohradní a v Michli u plynárny, ale hlavně připomínky k změně územního plánu 2440, která se týká Metra D. Komise se v otázce dopravní a územní studie na okolí Nemocnice Krč shodla s požadavky našeho spolku, ústy pana zástupce starosty Kováříka však nedoporučila požadovat také územní studii na okolí Nádraží Krč, protože by se tím prý otevřela cesta nové výstavbě, kterou tam v tuto chvíli nikdo nepožaduje.

09. 05. 2017
V naší pizzerii proběhla krátká plánovací schůzka aktivních členů spolku „Stará Krč“.

03. 05. 2017
Připravil jsem upravenou žádost o zřízení přechodu přes Sulickou a předal spolku „Stará Krč“, aby mohla být oficiálně podána jeho jménem.

01. 05. 2017
Svobodní uspořádali prvomájovou akci v Riegerových sadech. Účastnil jsem se jako pomocník u stánku. Trochu mě zklamal malý zájem lidí, ale přinejmenší nás kolemjdoucí viděli. Téměř plynule jsem se přesunul na pravidelnou schůzi pobočky Praha 4, která tentokrát vyšla hned na první den měsíce a navíc na svátek. Účast ale byla i tak v normě.

-> Deník politika