-> Deník politika

29. 04. 2017
Udělal jsem si na otočku výlet do Brna na výjezdní jednání Republikového výboru Svobodných. Protože jsme přijeli vlakem celkem s předstihem, tak mě kolegyně Lenka Moutelíková vzala na rychlou prohlídku Brna, ze kterého jsem doteď znal jen místa, kde se hraje baseball a softbal. Samotné jednání potom ale za moc nestálo, jelikož dlouho nebylo vůbec usnášeníschopné, kvůli záseku dalších Pražáků v zácpě na D1. Probíraly se hlavně přípravy na kampaň, odmítli jsme návrh, aby studenti a důchodci platili stejné členské příspěvky jako dospělí.

27. 04. 2017
Mimořádná schůze členů spolku „Stará Krč“. Projednávalo se Metro D a související výstavba.

22. 04. 2017
Přiložit ruku k dílu je třeba, i když úklid pořádají jiní – ve Velkém háji uklízela dobře organizovaná dobrovolnická skupina, s mámou jsme se k nim přidali. Pomáhal jsem uklízet velké a vskutku nechutné hnízdo po bezdomovcích. Naštěstí jsem většinu času „jen“ jezdil s vozíkem s pytli, kteří plnili jiní. Odsud a z dalších míst se naplnily dva kontejnery. Ale uživily by se i další 🙁

08. 04. 2017
Velká úklidová akce „Ukliďme Česko“. Já pořádal hned dva úklidy – ráno „sousedský“ u nás ve čtvrti, odpoledne „politický“ se Svobodnými v Michelském lese. Obě akce byly úspěšné, dorazila i spousta dobrovolníků. Ale měl jsem toho tak akorát nad hlavu…

07. 04. 2017
Praha 4 měla odpoledne hodinové mimořádné zastupitelstvo s obvyklým rozuzlením – neschválením programu.

06. 04. 2017
Rozeslán newsletter Svobodných Praha 4 – třetí letošní číslo.

04. 04. 2017
Věnoval jsem se online propagaci blížícího se úklidu.

03. 04. 2017
Pravidelná měsíční schůze pobočky Praha 4. Přesunuli jsme se z Květnice o kus dál do restaurace Na Paloučku. Zhodnotili jsme „Svobodnou hospodu„, naplánovali úklid 8.4. a pak řešili, jaké akce do budoucna.

-> Deník politika