Zde vám nabídnu přehled svých politických aktivit „den po dni“. Jen co vymyslím způsob, jak pracovat se zobrazením záznamů, protože na jednu stránku už jich je trochu moc…